Dokumenty do pobrania

 

Ustawy:

1. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 8.04.2015 >>>tekst ujednolicony.

2. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych stan na 2.11.2015 >>>tekst ujednolicony.

3. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym  2.11.2015 >>>tekst ujednolicony.

4. Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) stan na 01.12.2015 >>>tekst ujednolicony.

 

Dokumenty podatkowe:

1. PIT-28 Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

2. PIT-36 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

3. PIT-37 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

4. PIT-38 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

5. PIT-39 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

6. Załącznik PIT-B (informacja o dochodzie z pozarolniczej działalności gospodarczej)

7. Załącznik PIT/O (informacja o odliczeniach od dochodu i podatków)

8. Załącznik PIT/D (informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych)

9. PIT-4R Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

10. PIT-11 Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

11. VAT-7(15) - deklaracja dla podatku od towarów i usług (obowiązuje od rozliczenia za lipiec 2015 r. do rozliczenia za czerwiec 2016 r.)

 

Druki ZUS:

1. Druk RZA - raport o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne >>>pobierz

2. Druk RCA - raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach >>>pobierz

3. Druk DRA - deklaracja rozliczeniowa >>>pobierz

4. Druk ZAA - Adresy prowadzenia działalności gospodarczej >>>pobierz

5. Druk ZFA - Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej >>>pobierz

6. Druk ZWPA - Wyrejestrowanie płatnika składek >>>pobierz

7. Druk ZZA - Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych >>>pobierz

8. Druk ZUA - Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej >>>pobierz

9. Druk ZWUA - Wyrejestrowanie z ubezpieczeń >>>pobierz